Zpátky na fysis.cz
Zátky na
Presokratiky
Zpátky k
Antisthénovi
 

Antisthenés Hérakleitovec

Testimonia DK 66 A 

A 1 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum VI, 19

Byli však i jiní tři Antisthenové [než athénský sokratik]: jeden Hérakleitovec, druhý z Efesu a třetí historik ze Rhodu.


Viz Diogenés Laertios, Vitae philosophorum, IX, 15 (=
Hérakleitos, A 1.15):

Je velmi mnoho vykladačů jeho [Hérakleitova] spisu; patří k nim totiž Antisthenés [Hérakleitovec], Hérakleidés Pontský, Kleanthés a stoik Sfairos, mimo to Pausaniás, zvaný Napodobitel Hérakleitův, Níkomédés a Dionýsios.

 

A 2 = Aristotelés, Problemata 23, 30; 934b33

Proto někteří z hérakleitovců říkají, že kameny vznikly vysušením [zbytku po výparu] z pitné vody a ztuhnutím, zemi zase Slunce odpařilo [jako zbytek po výparu] z moře.

 

A 3 = Platón, Theaetetus 179d

Vždyť přívrženci Hérakleitovi vedou tuto myšlenku [totožnost vnímání a bytí, pohybující se jsoucnost] vpřed s velikým úsilím.

 


 


Zpátky na fysis.cz
Zátky na
Presokratiky
Zpátky k
Antisthénovi