Scholia  .RTF

Pracovní poznámky
k Anaximenovým zlomkům

Zpátky k Anaximenovi
Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

 

Na poznámky ke zlomkům A
 

 

B 1

Diels-Kranz to sice značí jako B, ale není to citát, nýbrž referát, jak už to dost často bývá.
... při proměnách látky. - Slovo látka (hylé) sem dal Plútarchův pramen; je to aristotelský výklad Anaximenova vzduchu (aér).
Závěrečný Plútarchův výklad (podle Aristotela) Anaximenova omylu je zcela v duchu novověké fyziky - na rozdíl od Anaximenova obrazu, který je s termodynamickou teorií v roztomilém konfliktu.

B 2

Aetios referuje Anaximena podle aristotelika Theofrasta.

Počátek jsoucích věcí - teprve až Aristotelovy a starosti.

Je jím vzduch, aér - možná v textu mělo být pneuma: vanutí, jak ve smyslu větru, tak dechu.

Citát je nejspíš pravý pokud jde o symetrie: duše a vanutí (dechu, větru) - větru (vanutí) a celku veškerenstva (asi ještě nepojmenovanému jako kosmos, to je tady nejspíš anachronismus Aetiův).

Klíčové slovo je objímá, periechei, viz Anaximandros A 11, A 15, A 16/2.

Možná je pravdivé (patrně Theofrastovo) svědectví, že Anaximenés užívá slova aér a pneuma synonymicky.

Závěr je theofrastovský absurdní komentář ve stylu autorských práv příčin na svět. (Aristotelici si nejspíš nic neumí představit jinak než jako výrobek plánovité technologie - a každý, kdo vnímá cokoliv jako nevymyšlené a nevyrobené, se „mýlí".)

 

B 2a
= Anaximenés
A 15 /2

B 3
Berthelot, Coll. Alchym. gr. I, 2, p. 83, 7

Pozdní a pochybný zlomek. Přesto možná pozdní terminologií a prostřednictvím duchovenského odporu k tělesnosti přece jenom dobře postihuje roli vzduchu nebo pneumatu u Anaximena:

vznik bytostí výronem, souvislost s osudovou mocí, bezmeznost, nevyčerpatelnost.

 

A 1
Zařazení Anaximena mezi Parmenidovy žáky je anachronismus. (Parmenidés žil po Anaximenovi a v Itálii.)
Oba Anaximenovy dopisy Pýthagorovi, které uvádí Diogenés Laertios (překládáme jen 1. z nich) jsou falsa.

A 2
 

A 3
 

A 4
 

A 5
Tři Simplikiovy referáty na základě Theofrasta, nástupce Aristotelova:

A 5 /1
Popření neurčitosti vzduchu je problém aristotelské tradice, ne Anaximena - viz A 7.

A 5 /2

A 5 /3
 

A 6
Čteme: je sice bezmezný co do velikosti (tón men megethei apeiron) podle Zellerovy konjektury.

Viz Anaxagorás, Archelaos, stoici. 

A 7
Nejobsáhlejší zachovaný referát.
 

A 8
 

A 9
 

A 10
 

A 11
 

A 12
 

A 13
 

A 14
 

A 14a
 

A 15
Zvláštně mechanomorfní pneumatický výklad chodu kosmu.
 

A 16
 

A 17
 

A 18
 

A 19
 

A 20
 

A 21
 

A 22
 

A 23


Fr. 6 Mansfeld

Turba philosophorum je arabský alchymický spis z doby kolem roku 900, zachovaný ve středověkém latinském překladu. Na rozdíl od většiny ostatních arabských referátů o předsokraticích je považován za věrohodný.

Souvislost Anaximenés - Anaximandros.

Zhušťování a zřeďování vzduchu je spojeno s astronomickým cyklem, s (denním a) ročním chodem Slunce.