Zpátky k Theodórovi Kyr.
Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku serveru fysis.cz
 

Theodóros z Kyrény

Testimonia DK 43 A
 

 

 


A 1
= Iamblichos, De vita Pythagorica 267; 193, 4 Klein

Kyrénští [pýthagorejci]: Próros, ... Theodóros.

 

A 2 = Eudémos fr. 84 (= fr. 133.25 Wehrli)

 

A 3 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum II, 103

Theodórů bylo však dvacet. První byl ze Samu, syn Rhoikův... Druhý byl geometr z Kyrény, jehož posluchačem byl Platón.

 

A 4 /1 = Platón, Theaetetus 145c

Sókratés: Řekni mi tedy, učíš se u Theodóra něčemu z geometrie?

Theaitétos: Zajisté.

Také něčemu z astronomie, z nauky o harmonii a z počtářství?

Aspoň se o to snažím.

Já totiž také, chlapče, u něho i u ostatních, o kterých si myslím, že něčemu z toho rozumějí.

 

A 4 /2 = Platón, Theaetetus 147d

Tuhle Theodóros nám pomocí obrazců znázorňoval něco o mocninách, o [čtverci obsahujícím] tři čtvereční stopy a [o čtverci obsahujícím] pět čtverečních stop, že nejsou [svou stranou] souměřitelné [se čtvercem o] jedné stopě, a takto probíral jednu [mocninu] po druhé, až po [čtverec o] sedmnácti čtverečních stopách.

 

A 4 /3 = Platón, Theaetetus 148a

(Theaitétos:) Ty přímé linie, jejichž čtverec tvoří číslo rovnostranné a plošné, jsme určili jakožto délky. Ty však, které tvoří číslo nerovnostranné, nejsou souměřitelné délkou, nýbrž plochami, které vznikají jejich umocněním. A podobně je tomu, pokud jde o tělesa.

 

A 4 /4 = Platón, Theaetetus 161b

(Sókratés:) Nuže víš, Theodóre, čemu se divím u tvého přítele Prótagory?

 

A 4 /5 = Platón, Theaetetus 162a

Theodóros: Sókrate, je to můj přítel, jak jsi právě sám řekl.

 

A 5 = Xenofón, Memorabilia IV, 2, 10

(Sókratés k Euthydémovi:) Netoužíš se stát dobrým geometrem, jako Theodóros?

 


 


Zpátky k Theodórovi Kyr.
Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku serveru fysis.cz