Zpátky ke Ameniovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

 

 

 Ameniás


 Testimonium DK 33

 

Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 21

Podle Sótióna se [Parmenidés] stýkal také s pýthagorejcem Ameiniou, synem Diochaltovým, jenž byl sice chudý, leč veskrze dokonalý člověk. Jeho také ponejvíce následoval a po jeho smrti mu zřídil svatyni jako héroovi, jelikož sám pocházel ze skvělého a bohatého rodu. Právě Ameiniás, nikoli Xenofanés, jej přivedl ke klidu [duše].