Nelson Goodman: Způsoby světatvorby.


přeložil Vlastimil Zuska
Věnováno K.S.G., která vytváří světy akvarelem

_________________________________________________________________
Obsah:
Předmluva

I. SLOVA, VĚTY, DÍLA, SVĚTY

1. Otázky
2. Verze a vize
3. Jak pevný je základ?
4. Způsoby světatvorby
5. Potíže s pravdou
6. Relativní realita
7. Poznámky o poznání

II. STATUS STYLU

1. Námitky uváženy
2. Styl a námět
3. Styl a pocity
4. Styl a struktura
5. Styl a signatura
6. Významnost stylu

III. NĚKOLIK OTÁZEK OHLEDNĚ CITACÍ

1. Verbální citace
2. Obrazové citace
3. Hudební citace
4. Mezisystémové citace
5. Citace mezi modalitami
6. K úvaze

IV. KDY JE UMĚNÍ ?

1. Ryzí v umění
2. Dilema
3. Vzorky

V. ZÁHADA VNÍMÁNÍ
1. Vidění za hranice jsoucího
2. Vytvářený pohyb
3. Tvar a velikost
4. Konsekvence a problémy
5. Barva
6. Záhada

VI. KONSTRUOVÁNÍ FAKTŮ
1. Skutečnost a umělost
2. Prostředky a předmět
3. Některé prastaré světy
4. Redukce a konstrukce
5. Fakt a fikce (rozlišení)
 

VII. O SPRÁVNOSTI ZTVÁRNĚNÍ
1. Světy v kolizi
2. Konvence a obsah
3. Testy a pravda
4. Pravdivost a platnost
5. Správná reprezentace
6. Vhodný vzorek
7. Přezkoumaná správnost

Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík
__________________________________________________________________
PŘEDMLUVA
Tato kniha nevede přímo od začátku do konce. Loví a v zápalu lovu mnohdy honí jednoho mývala na několika stromech nebo několik různých mývalů na jednom stromě nebo se nakonec ukáže, že mýval není na žádném stromě. Nejednou se zaráží před stejnou překážkou a vyráží po jiné stopě. Často se napájí z téhož pramene a klopýtá nehostinnou krajinou. Nejde však o kořist, ale o to, co se na zkoumaných územích dozví.
Již po třetí v mém životě bylo napsání knihy podníceno pozváním k přednáškovému cyklu. Výběrové přednášky na Londýnské universitě vyústily ve Fact, Fiction, and Forecast. Z Lockovským přednášek na Oxfordské universitě vznikly Languages of Art a přednášky o Immanuelu Kantovi na Stanfordské universitě daly popud k napsání této knihy. Staly se základem posledních čtyř kapitol, třebaže větší část závěrečné kapitoly je nová. První kapitolu jsem přednesl na universitě v Hamburku při příležitosti stého výročí narození Ernsta Cassirera a první čtyři kapitoly vyšly jako samostatné studie.
Seznam všech, kdo mi byli nápomocni, by byl jako obvykle nepřiměřeně dlouhý a mohu proto uvést pouze Stanfordskou universitu a její filosofickou fakultu, zejména Patricka Suppese, své kolegy Israela Schefflera, W.V. Quina , Hilary Putnama a své spolupracovníky na projektu Zero - Paula Kolerse a Vernona Howarda.
Jelikož všech sedm kapitol jsem psal a přepisoval průběžně po sedm let a často v nich jde spíše o variace na stále znovu se vynořující témata nežli o postupné argumentační kroky, jisté opakování je nevyhnutelné, a jak doufám, omluvitelné. Zkušenosti se studenty a komentátory mne nepřesvědčily, že opakování není nutné. Nedůslednosti a vnitřní rozpory jsou méně omluvitelné a věřím, že jich je méně. Zjevná opomenutí a nepřesnosti jsem v knize ponechal pro pohodlí kritiků, aby měli co kritizovat.
Knihu, která je ve sporu s racionalismem, stejně tak jako s empirismem, s materialismem i idealismem a dualismem, s esencialismem a existencionalismem, s mechanistickou filosofií i vitalismem, s mysticismem a scientismem a s většinou ostatních vášnivě hájených doktrín, lze jen těžko opatřit příhodnou filosofickou nálepkou. To, co z ní vyplývá, lze snad popsat jako radikální relativismus za přísných omezení, který vyúsťuje v cosi nepříliš vzdáleného irrealismu.
Přesto si myslím, že tato kniha patří k jednomu z hlavních proudů moderní filosofie, který začal tehdy, když Kant nahradil strukturu světa strukturou mysli, pokračoval dále, když C.I.Lewis nahradil strukturu mysli strukturou pojmů a pokračuje dnes náhradou struktury pojmů za strukturu řady symbolických systémů věd, filosofie, umění, percepce a každodenního diskursu. Jde o pohyb od jediné pravdy a statického, daného světa k rozmanitosti správných a dokonce konfliktních verzí či světů ve stavu zrodu a vývoji.
HARVARD UNIVERSITY
_______________________________________________________________
V knize jsou použity následně uvedené zkratky:
SA
- třetí vydání The Structure of Appearance, D.Reidel Publishing Co., 1977 (první vydání 1951);
FFF
- třetí vydání Fact, Fiction, and Forecast, Hackett Publishing Co., 1977 (první vydání 1954);
LA
- druhé vydání Languages of Art, Hackett Publishing Co.,
1976 (první vydání 1968);
PP
- Problems and Projects, Hackett Publishing Co., 1972.
______________________________________________________________