Hermés a Máia !
10podoby/folder.png Tradiční podoby Herma
Jak byl sochán, modelován a malován v průběhu antiky.
Patří k tomu i další 3 alba specialit:
Hermés jako zdroj hermovek; Hermés jako běžec od Marathónu; Hermés Ithyfallikos.
15herm/folder.png Hermovky
Původně kámen na rozzcestí nebo jiném orientačním bodě; někdy jen hromádka kamenů.
Současně podoba Herma. Bývá tak zobrazován zvl. jako strážce vchodu, třeba propylají.
Stylizace hermovky se pak stává oblíbenou formou veřejných soch, zvl. politiků a městských úřadníků. Současně se ustupuje od ithyfalické formy a hermovky se umravňují.
Související: Hekaté.
20Mar/folder.png Hermés jako atlet od Marathónu
Pozdně klasický (-350) bronz v životní velikosti, z Marathónu, (Nár. archeol, museum v Atnénách, N. 15118).
Jedni v něm vidí běžce, zpodobněného jako Herma, jiní naopak Herma jako atleta.
Nám je však jasné, že Hermés právě věští, jaký obrat to na Fenyklovém poli vezme.
(Zpodobňovat bohy s rysy určitých lidí nebo lidských tzpů - a naopak - to se od pozdně klasické doby dělává.)
40vazy/folder.png Hermés Ithyfallikos na vázách z přelomu archaické a klasické doby
42kraj/folder.png Krajina Hermova dětství a jeskyně narození
Kylléné, Arkádie, Peloponés, Řecko.
(Popisky jednotlivých fotek jsou samozřejmě z jejich mateřských alb z Arkádie.)
45epik/folder.png Hermovská epika
Provizorní.
50ostat/folder.png Příbuzné motivy
70nyn/folder.png Hermova zjevení v naší době.
Provizorní
Volné pro nekomerční použití