Aischylos: Oresteia

Zpátky na fysis.czPracovní překlad klasické trilogie doplněný výkladovými poznámkami
na veřejnost předkládá
Matyáš Havrda

 


 

 

Agamemnón

řecky .DOC   .PDF

 

Úlitba mrtvému (Choéforoi)

řecky .DOC   .PDF  

 

Laskavé bohyně (Eumenidy)

řecky .DOC   .PDF 

 

 

 

 

Ediční poznámka a bibliografie

 

 

 

 

 

 

 

 

Link na Endersovy překlady Aischyla:  www.salon.webz.cz