Paní přírody
  Školní rok 2011 / 2012
    Poslední aktualizace: 21. 5. 2013
 
 
 
Grantové práce - Nejstarší filosofie a přírodověda

Tady se objeví leccos o pokračující práci při překladech a výkladech nejstarší filosofie a přírodovědy, hlavně jako součást projektu "Raná řecká filosofie a přírodověda II" (GAČR P401/10/0520), včetně textů a prezentací.

Napřed něco z už dokončeného projektu 401/07/0516:

Kykladské "mandaly" - rytiny na tzv. "pánvičkách" (Frying pans, skillets) z rané doby bronzové.

Schemata k Anaximandrově kosmologii ze semináře s prof. Dirkem Cupriem.

Obsah knihy Iónie mezi mořem a nebem (Odkaz archaické vnímavosti).

Příklady publikací:

Zdeněk Kratochvíl: Iónie mezi mořem a nebem (Odkaz archaické vnímavosti)

Zdeněk Kratochvíl: Proměny koncentrické metafory obrazu světa: Kykladské symboly, Achilleův štít a Anaxmandrova mapa světa. Dějiny vědy a techniky XLIV – 2011/1, s. 3-25.

Radim Kočandrle: Anaximandros z Milétu

Z běžícího projektu:

Vojtěch Hladký: Papyrus Derveni (Text, překlad a studie)

Vojtěch Hladký, Radim Kočandrle, Zdeněk Kratochvíl: Evoluce před Darwinem (Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky)

Antonín Šíma: Svět vymezený a neomezený (Principy přírody ve filosofii Filoláa z Krotónu a u ranných pythagorejců)

www.presokratici.cz

Ukázka z připravované knihy (pro rok 2013) Z. Kratochvíl: Anaxagorás, Úvod

A z vedlejších produktů:

Zdeněk Kratochvíl: Diváctví a soutěžení. Vesmír 90 (141) 2011/12. s. 726-8.

Anaxagorovy zlomky

 

 

Pracovní řeklady předsokratiků, v dokončené podobě zvláště Míléťanů a Hérakleita.

 

www.presokratici.cz

www.eidola.eu