Paní přírody
  Školní rok 2012 / 2013
    Poslední aktualizace: 12. 2. 2013
 
 
 
Filosofie živé přírody I. (podle SISu: II.)

Cesta k chápání přírody a přirozenosti prostředky antické a současné filosofie (Hérakleitos, Plútarchos, fenomenologie, hermeneutika, postmoderna). Pokus o obnovu oboru filosofie přírody a přirozenosti. Kurz je míněn jako náročnější. Absolvování Dějin filosofie nebo podobného kurzu je vhodné, ne však nutné.

(SIS mě ovšem vypekl s tím, že to nabízí jenom jako verzi II., čímž se nenechte zmást.)

Základní výrazy: fysis - přirozenost, zkušenost, vnímání a myšlení, celek a část, horizont, kosmos, přirozený svět, látka, čas, tvar, druh, organismus, bytost, život, evoluce, paradigma.

2/0 Zk  jen letní semestr       3 kredity

Ve čtvrtek od 12:20 v místnosti katedry (P26) ve Viničné 7, takže to bohužel není viditelné přes centrální rozvrh, čímž se neračte klamat.

Základní literatura:
Z. Kratochvíl: Filosofie živé přírody, Herrmann a synové, Praha 1994.
Dostupné také na  www.fysis.cz/Texty/Texty.htm.
Doporučuji ale spíš novou, zatím nevydanou verzi, která vznikla jako předloha pro anglický překlad: www.fysis.cz/Texty/FZP.doc a www.fysis.cz/Texty/FZP.pdf.

 

 

 

 

Místo sylabu a prezentací nabízím kompletní novou verzi.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc