Další obrázek

Zpátky

Zobrazení vtištěná do hlíny (ccha-ccha) jsou k nalezení u vchodů do jeskyň, ale i na jiných „silných místech", stúpách, oltářích... Poutníci pro ně často užívají zemi z posvátných míst, u pohřebních ccha-ccha bývá s hlínou smíchán popel nebožtíka. Obdoby ccha-ccha byly nalezeny v oblastech kolem Tibetu (Čínský Turkestán, Afghánistán, Severní Indie, Barma). Toto je běžné zobrazení stúpy ve formě ccha-ccha, přestože tvar tibetských stúp je poměrně odlišný. Fotografie je z jedné z mnoha jeskyň poblíž vesnice mkhar snang v Amdu.

Je libo detail ?