Théra, Prehistorické museum:

Raně kykladská doba bronzová (EC)

provizorní popisky.doc


0503154.jpg
0503155.jpg
0503156.jpg
0503157.jpg
0503159.jpg
0503160.jpg
0503161.jpg
0503162.jpg
0503163.jpg
0503165.jpg
0503166.jpg
0503172.jpg

Created by IrfanView