Další obrázek

 Zpátky

 

 

 

Erós, 100-200 AD.

Má zobrazovat touhu po veškerém vzepětí,
leč vypadá spíš notně zhuleně.