Další obrázek

 Zpátky

 

 

Silén a malý Dionýsos, 1-300 AD,
orig: Lisippos, 400-300 BC.

Chceš ještě detaily?