Franci e:
Paříž a hlavně pařížská musea
Cestovní zpráva s charakteristikou města a jeho museí 

Francie: muzea

zpátky

  Paříž
  gotická 

     Louvre 1:
     od Kyklad
     po archaické
     Řecko

     Museum
     Guimet
     (Orient)

  Paříž
  novodobá

     Louvre 2:
     Řecko
     klasické
     a pozdní

     Středověké
     museum
     v Hotel
     de Cluny

  Louvre
  výběr 

     Louvre 3:
     Řím, Etrurie,
     Levant,
     Orient

     Rodinovo
     museum