Louvre 1 :
Od Kyklad po konec řecké archaické doby
3200 až 490 BC

Louvre: antika

zpátky

  Kyklady

     Keramika
     archaické
     doby

     Archaické
     drobné
     bronzy

  Kréta
  a Mykény

     Archaické
     sochy

     Drobné
     terakoty:
     běžný život

 

 

 

 

     Drobné
     terakoty
     nevšední