Další obrázek

 Zpátky

Rituální figura,
kult: Kybelé a Attis,
prý říká jamby,
Kertch, 100-300 AD.