Další obrázek

 Zpátky

Rolník, pluh a spřežení volů,
Théby, 600-575 BC.