Další obrázek

 Zpátky

Popiska:

"Bohyně se šperky", terakota,
Akragant, Sicílie, 500-475 BC.

Bohyně s vysokou čelenkou,
podobná Artemidě Efeské
- trochu i co do "ňader".

Takhle nějak si můžeme představit
onu Bohyni, kterou opěvuje Empedoklés.

Chceš vidět detail ?