Další obrázek

 Zpátky

 

Idoly, mramor, Kyklady, 3200-2700 BC, skupina Plastiras.

Toť staroklykladská doba I. Dál tady máme věci z přechodové doby kolem 2700 BC a pak úhlednější starokykladské II.

Ploché mramorové figurky kyladských bohyň všech velikostí (od centimatrů po 2 metry) mají epicentrum výskytu na Kykladách bronzové doby, ale najdou se i na Řecké pevnině, na Krétě, ba i v Maké Asii. Vzácní jsou panáíčkové.
Epicentra musejní jsou: Naxijská Chóra (nesmí se fotit),
Museum kykladských kultur v Athénách, Národní museum v Athénách a v Louvru. Pár kousků je v Írakliu, Ankaře, Berlíně i jinde.