Další obrázek

 Zpátky

Začínáme od Adama:
tenhle pochází z Notre Dame,
je v životní velikosti, z doby kolem 1260 AD,
má inventární číslo Cl. 11657

Je vysochán velmi odvážně, anžto má pupek,
kolem čehož byla spousta scholastických disputací,
neboť je bytostí nenarozenou, takže by musel být stvořen rovnou s pupkem.
Miniaturní fíkovník s obřím listem řeší problémy stability a prudérie.