Negativy z řecko-římské jižní Itálie laskavě zapůjčil Pavel Titz

Časem pořídí popisky a nějak přehledněji je tady vyvěsíme.

Itálie

zpátky

    

    

      film č.
      92
      93
      94

    

      film č.
      01
      02
      03

      film č.
      95
      96
      97 

    

      film č.
      04
      05

      film č.
      98
      99
      00