OBRÁZKY z Řecka i od jinud

Než odtud bude databázový přístup na 10 tisíc fotek, tak zatím takhle:

KOLEKCE  6000 fotek - vstup

Rozcestník obrázků
(jako náhražka databáze, zatím míří na starou verzi z let 2000 až 2007)

 Odkazy na jiné servery

Monoskop pro nastavení obrazovky nebo karty
Obrázky staré verze jsou velké nanejvýš 350 x 450 pixelů a jsou silně komprimované v JPG, na 6 až 25 kB. Je to míněné pro monitor s rozlišením 600 x 800 a telefonní připojení. Aby obrázky vypadaly trochu k světu, je potřeba mít barevné rozlišení aspoň 24 bitů ("16 milionů barev"). Některé obrázky (ty nověji instalované, od 2005) jsou aktivní a podrážděním od myši nabízejí další možnosti (detail nebo větší formát).
Stiskem klávesy F11 si zvětšíte plochu k zobrazování a opakovaným stiskem se vrátíte.

Nová verze obrázků (2008) 9 tisíc fotek - perspektivní!

Takhle nějak to vude vypadat, časem umožní i vyhledávání.
Už nebere ohled na pomalé telefonní připojení a monitory pod míru 1024 x 768, anžto doba pokročila, výjevy jsou 768 x 644.
Ještě bude potřeba sladit barvičky části fotek a vše propojit s databází, včetně presokratické.
 

Veřejná galerie picasaweb.google.cz/kolymbetos - 1800 fotek, 76 alb (2007) má snad už slušnou podobu, včetně stručnějších českých popisek.

V předvečer Platónových narozenin byla pracovní podoba databáze fotek památek náboženství a umění zpřístupněna i pro veřejnost na adrese ufaridb.ff.cuni.cz
Zatím nabízí něco přes 2000 fotek z Řecka a okolí (ve velikosti až 1200 x 1800 pixelů) a možnosti hledání podle: míst, skupin, typů objektů, klíčových slov, autorů a čísel obrázků. Je to výstup projektu "Náboženství v obrazech...." (GAČR 401/02/0370) na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.
Průběžně bude: polidštěna grafika, včetně poučného úvodu; doplňováno množství fotek, včetně oblasti indických náboženství; odstraňovány chyby (hlavně jazykové v mé "angličtině") a rozhojňovány detailnější popisky; doplněny další možnosti hledání v databázi, včetně návazností na antické texty a sekundární literaturu.
Část zdejších obrázků lze chápat jako ukázku nebo jako vedlejší produkt tohoto projektu, nikoliv ale jako jeho oficiální prezentaci!Poslední aktualizace: 14. 7. 08
Info k obrázkům, Technické info k obrázkům
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz