Řecká Makedonie a Řecká Thrákie, severně a východně od Olympu, končiny studené a s dechem Balkánu od severu.
Napřed kolonizovány Řeky, počínaje ostrovním Thassem, koncem klasické doby naopak Makedonci (neslovanští, příbuzní Řeků) postupně okupují Řecké obce, až Alexandr dobyje "celý obydlený svět".
Mysterijní ostrvo Samothráké na úplném severovýchodě s kultem Kabeirů, Velikých bohů.

SV Řecko

zpátky

  Olympos

 

     Thessaloniké

 

    Samothráké

 

  Dion

Město pod Olympem

     Thessaloniké
     Musem

 

    Samothráké
    Paleochori
    (mysterijní plac)

 

  Dion
  Museum

     Stageira

 

    Samothráké
    Museum