Další obrázek

 Zpátky

Hrníček,
pozdní neolit,
6000-3200 BC.

Doklad předřecké vrstvy pozdějšího Korintu.

Ostatně:
místní jména na "-inthos" jsou většinou předindoevropská.