Další obrázek

Zpátky

Římský politický chrám (Octavie):
Hlavice v korintském stylu, leč sloupy dosti zaprcetělé a neproporční.

Nutno vědět, Římané Korint vyhladili ve 2. BC
a pka v 1. BC nechali vystavět nový Korint s novými osadníky.
Pausaniás II,1:
"Korinthos neobývá již ani jeden potomek dávných Korinťanů. Jsou zde usídleni kolonisté vyslaní Římany."

Nicméně ani tato přestavba moc nezměnila na pověsti bohatého a uvolněného (nebo zhýralého a prostopášného, jak chcete) města.