Další obrázek

 Zpátky

 

Theón ze Smyrny

platónský filosof (a kněz),
žil ve Smyrně kolem poloviny 2. AD.
Zachovaly se jeho:
Matrematické znalosti nutné k pochopení Platóna.
Ztratily se:
Návod k pořadí četby Platóna;
Komentář k Ústavě. 

Dobová busta ze Smyrny, Kapitolské museum v Římě.

Chceš si stáhnout většího ?