Další obrázek

 Zpátky

 

Epikúros

341 - 270 BC
Z ostrova Samu (syn Athéňana),
studoval Démokrita u Nausifana v Teu,
působil v Mytiléně na Lesbu a v Lampsaku,
306 BC založil zahradní školu v Athénách.

Napsal 300 kniíh (svitků), zachovaly se obsáhlé zlomky u Díogena Laertia a archeologicky nalezená část Peri fyseós.

Žáci: Métrdóros, Lucretius Carus, Cicero, Sírón (učitel Vergilia).

Římská kopie řeckého originálu z doby kolem 270 BC.

Chceš si stáhnout větší fotku ? - Pergamonm., Berlin