Zpátky

 

Antisthenés z Athén, kynik (později psáno: cynik)

5. / 4. BC
Žák sofisty Gorgia a Sókrata,
učil v gymnásiu Kynosarges v Athénách.
Spisy (dialogy) ztraceny, zachov. 2 zlomky deklamací.

Základní ctností (zdatností) je sebeovládání (autarkia) a soběstačnost díky odvratu od prožitků.
Zdrojem práva je příroda a přirozenost, ne tradice nebo instituce.
Vzorem je dŕský hrdina Héraklés a perský král Kýros.
Proti ideám: "Koně vidím, ale koňovitost nevidím!" 

   Římská kopie (3. AD) hellénistického originálu, Vatikánské M.