Jedna z podob boha filosofů je věrně vyobrazena nad čarou. Pokud by to ale někomu přišlo líto, tak se může ukonejšit třeba Xenofanovým zlomkem B 23 nebo říkáním o důkazech boží existence. On se totiž ten bůh filosofů kupodivu zobrazuje jenom písmenkama a né vobrázkama. Předpokládá klasickou gramotnost a né apetit na to, co se ukazuje. Jeho vyznavači to ovšem vysvětlují jinak: Prý se ukazuje mysli a né smyslům. Oni si totiž myslí, že skutečnost je mimo to, co vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme a hmatáme. Jeho vyznavači se dále dělí na ty, kteří ho domýšlejí na způsob křesťasnkýho výkladu boha Izraele a na ty, kteří ho vymýšlejí jenom pro potřebu zavěšení (nebo podepření) morálky a pravdy. Výsledky jsou ale podobně veselé.