Další obrázek

Zpátky

Co se týče založení města, Alexandrijští vyprávěli Plútarchovi svou legendu přibližně takto (Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů, II. 26): Alexandr poté , co dobyl Egypt (přibližně roku 332 př. K.), se chystal založit veliké a lidnaté řecké město, které by nazval podle svého jména. Dokonce již nechal na jakémsi místě vyměřit půdu a vytyčil hradby.