Další obrázek

 Zpátky

 

A přIšli Římané:

Hraniční kámen,
„Terr. Odessa", Provincie Thrakie,
3. AD