Další obrázek

 Zpátky

 

 

Mladý Dionýsos a starý Silén (který ovšem na anglické musejní popisce skončil jako „Cylenus"),
reliéf na bronzové váze z 4. BC