Další obrázek

 Zpátky

Kotvy (dřevěné části jsou jenom rekonstrukce),
2. až 3. AD.