Další obrázek

 Zpátky

 

„Kovové a keramické předměty, které thrácká kněžka používala při svých kultovních úkonech",
přelom letopočtu.