Zpátky na  Bulharsko

Musea na bulharském pobřeží

 

Zpátky na Průvodce

(stav roku 2003 - viz "Cestovní zpráva")

 

Zpátky na fysis.cz

Varna,  Nesebar,  Burgas,  Sozopol,  Achtopol

 (Pramenem jsou místní musejní popisky, teprve bude nutné konzultovat)

Archeologické museum ve Varně (Odéssos, řecká kolonie z 1. pol. 6. BC):

01  Mesolit, 10000 - 7000 BC, pazourkové nástroje z naleziště Pobiti Kameni u Varny, sebral Ara Margos

02  Kamenné a kovové nástroje. Chalkolit, 5000 - 4000 BC, z okolí Varny

03  Keramické bohyňky. Chalkolit, 5000 - 3000 BC

04  Nábyteček a nádobíčko z hrobu. Chalkolit, 5000 - 3000 BC

05  Kostěné bohyňky. Chalkolit, 5000 - 3000 BC

06  Keramická bohyňka. Chalkolit, 5000 - 3000 BC

07  Hlavička bohyňky, podobná anatolským. Chalkolit, 5000 - 3000 BC

08  Hlavička bohyňky. Chalkolit, 5000 - 3000 BC

09  Náhrobní kámen thráckého vůdce s reliéfem, doba bronzová, 1500 - 500 BC

10  Keramická bohyňka s rýhováním. Pozdní chalkolit, 4500 - 4000 BC

11  Keramická bohyňka. Pozdní chalkolit, 4500 - 4000 BC

12  Podivná nádoba, pozdní chalkolit, 4500 - 4000 BC

13  Thrácký vůdce, náhrobní kámen, (500 BC ?)

14  Thrácký vůdce (zezadu), náhrobní kámen, (500 BC ?)

15  Thrácký vůdce (detail z obr. 13), náhrobní kámen, (500 BC ?)

16  Kylix, 500 BC, řecký vliv

17  Svastika na nádobě, raná doba bronzová, 1500 - 500 BC

18  Kříž na hrdle nádoby, raná doba bronzová, 1500 - 500 BC

19  Divné nádobí, 3200 - 2100 BC, nalezeno u Varnenského jezera

20  Anthropomorfní stéla thráckého vůdce; reliéf, 7. BC

21  Pohřebiště u Varny, chalkolit, 4600-4200 BC, předchůdce zlaté pohřební masky?

22  Pohřebiště u Varny, spíš chalkolit, 4600-4200 BC, amulet, zlato a karneol

23  Bohyňky z kosti. Pohřebiště u Varny, spíš chalkolit, 4600-4200 BC

24  Zlatý poklad. Pohřebiště u Varny, chalkolit, 4600-4200 BC

25  Pohřeb se zlatým pokladem. Pohřebiště u Varny, spíš chalkolit, 4600-4200 BC

26  Pohřeb se zlatým pokladem. Pohřebiště u Varny, chalkolit, 4600-4200 BC

27  Býčci ze zlatého plechu. Pohřebiště u Varny, chalkolit, 4600-4200 BC

28  Zlaté žezlo a „kladivo". Pohřebiště u Varny, chalkolit, 4600-4200 BC

29  Mramová miska, podobná kykladským. Pohřebiště u Varny, chalkolit, 4600-4200 BC

30  Červenofigurový pohár se satyrem. Import z Attiky, 400-350 BC

31  Červenofigurový pohár, mladík na koni. Import z Attiky, 400-350 BC

32  Červenofigurový pohár. Import z Attiky, 400-350 BC

33  Místní keramika, Odessos (Varna), 4. - 3. BC

34  Místní keramika, Odessos (Varna), 4. - 3. BC

35  Fajáns, import z hellénistického Egypta, kolem 100 BC

36  Héraklés nalezený v thermách (lázních) z římské doby (tedy Hercules), 2. AD

37  Hraniční kámen, „Terr. Odessa", Provincie Thrakie, 3. AD

38  Náhrobek s nápisem, 3. AD

39  Artemis jako trojitá bohyně, 2.-3. AD

40  Héraklés, 2.-3. AD

41  „Thrácká a orientální božstva"se svatozáří, 2.-3. AD

42  „Thrácká a orientální božstva", bůh a bohyně se vedou za ruce, 2.-3. AD

43  „Thrácká a orientální božstva" - Dionýsos, 2.-3. AD

44  Mramorová dlaždice s jezdcem a hadem na stromě

45  Bronzový kýbl „z hrobky kněze a fysika", 1.-2. AD

46  Svatý Jiří, stříbrný reliéf na dřevě, 18.-19. AD

47  Svatý Jiří, Ikona s usměvavým drakem, rané 18. AD

48  Hermovka, 2.-3. AD

49  "Pantera-Foé" (?), 5. AD

50  Lampičky, patrně už křesťanské, 4.-6. AD

51  Bohyně z hrobů; keramika, slonovina, kost; raný chalkolit, 4900 - 4600 BC

52  Bohyně; keramika (a slonovina), raný chalkolit, 4900 - 4600 BC

53  Bohyně, raný chalkolit, raný chalkolit, 4900 - 4600 BC

54  Bohyně (a šperky), chalkolit, 4500-4200 BC

 

Archeologické museum v Nesebru (Mesámbria nebo Mesembria):

01  Kotvy (dřevěné části jsou jenom rekonstrukce), 2.-3. AD

02  Dionýsos a Silén (který ovšem na anglické musejní popisce skončil jako „Cylenus"), reliéf na bronzové váze z 4. BC

03  Stratégové Mesembrie - na reliéfu - k poctě Hekaty, 200 BC

04  Hekaté, 3. BC

05  Stratégové Mesembrie k poctě héroa jménem Sozipolis, relifé 2.-1. BC

06  Stratégové Mesembrie k poctě héroa jménem Sozipolis, 2.-1. BC, detail

07  Střepy importované keramiky s Erótem, klasická doba

08  Hermés, kopie plastiky z 3. BC

09  Nádoba s dedikací Diovi: „DIOS", 4. BC

10  Dedikace Kybele, 4. BC

11  Kybelé, raně hellénistická, malý mramor

12  Hermovka z pozdní antiky, mramor

 

Archeologické museum v Burgasu:

„Na nápisu nalezeném v Burgasu, publikovaném Karlem Škorpilem: Za doby císaře Antoniji Pije (asi Antonia Pia) na místě dnešního města vybudován ‘burg’... později pevnost nazvána Pirgos ... V roce 161 bylo vybudováno mnoho burgů a presidií (pevnůstek římské posádky)."

01  Museum zvenku

02  Thrácká dřevěná loďka, 12.-6. BC

03  Bronz nebo měď ve tvaru kůže, používáno i jako platidlo, 15.-12. BC

04  „Postava muže, nejstarší mramorová socha z poloostrova Atia" v okolí Burgasu

05  „Postava muže, nejstarší mramorová socha z poloostrova Atia", zezadu

06  Sedící bohyně, reliéf na náhrobku, zač. 5. BC

07  Torzo hlavičky 6. BC

08  Dionýsos na červenofigurovém poháru z Attiky, 500 BC, nalezeno v areálu státního textilního podniku Jana

09  Červenofigurový pohár, nalezen v Sozopolu, publikoval prof. Ivan Golubov

10  Mince, 2.-1. BC

11  Šperky z hrobu thrácké kněžky Leseskepry, přelom letopočtu

12  Římská noha, fragment, bronz, 200 AD

13 „Kovové a keramické předměty, které thrácká kněžka používala při svých kultovních úkonech", přelom letopočtu

14  „Z mohylového pohřbu thrácké kněžky leleskepry", přelom letopočtu

15  „Podrážky holínek thráckého vůdce pohřbeného v mohyle nedaleko firmy Nefzochim."

16  Drobné reliéfy, 1.-3. AD

17  „Tři nymfy" jako Charitky, tedy přímo „Tři grácie", pozdní antika.

18  Podivný reliéf s obětní scénou

19  Detail levé části reliéfu

20  Detail pravé části reliéfu

21  Miska s očima a rhyton z přístavu na Ropotamu

22  Reliéf s divným zvířetem, středověk

23  Reliéf orby s řeckým nápisem, 18. AD

 

Archeologické museum v Sozopolu (Apollónia Pontiké, založena Miléťany 610 BC):

01  Nádoba, 5. tisíciletí

02  Džbánky, klasická doba

03  Kratér s Dionýsovskou scénou, 4. BC

04  Vázičky, 4. BC

05 Voják na vázičce, kolem 500 BC

06  Vázičky (z obr. 04), 4. BC

07  Divné terakoty z hrobu278 - kejklíř?, 4. BC

08  Divné terakoty z hrobu 278 - kejklíř?, 4. BC

09  Divné terakoty z hrobu 278 - parodie?, 4. BC

10  Apollón, drobný bronz, pozdní archaická doba (kolem 500 BC ?), nalezen v moři u starého přístavu

11  Sfinga, archaická doba

12  Gril na ryby, 300 BC

13  Apollón (viz obr. 10, 14) a sedící bohyně, pozdně archaická doba

14  Sedící bohyně, pozdně archaická doba

15  Sfinga, archaická doba (= obr. 11)

16  Keramika krásného stylu s kolouškem, pozdní 7. BC

17  Střep keramiky krásného stylu s daňkem, pozdní 7. BC

18  Váza s polychromií

19  Hellénistická Afrodíté, drobná terakota

 

Archeologické museum v Achtopoli:

Toho času nefunguje.


 
Zpátky na
Průvodce
Zpátky na
fysis.cz