Další objekty a témata !!
00myth/folder.png Zobrazené mythologické nebo epické scény
05symbol/folder.png Symboly geometrické i jiné od neolitu sem
10hudebni/folder.png Hudební nástroje
15divad/folder.png DIvadlo - výjevy z divadla malované jinde
Stavební divadelní památky jsou v patřičné složce oddílu "Stavby".
20hry/folder.png Hry sportovní i hazardní
Stadiony jsou však ve složce Stavby, město.
25inskr/folder.png Inskripce
Nápisy nejen alfabetou, chronologicky.
30technika/folder.png Technika
35kosmet/folder.png Nádoby k rozmělňování barevných materiálů a k malování
Z Kyklad rané doby bronzové.
40parod/folder.png Parodie
Parodická zobrazení patří k řecké kultuře stejně jako parodie poetické (třeba Válka žab a myší).
50musle/folder.png Mušle reálné, mramorové i keramické
52vaj/folder.png Vajíčka reálná i mramorová, často zdobená mědí i zlatem
60vino/folder.png Víno
V různých podobách a skupenstvích.
70eroti/folder.png Eraotika a sex od neolitu !
Rozdělení do následujících kategorií je problematické, protože různé epochy mají v také této oblasti různou vnímavost.
Nebylo by však vhodné, aby sakrální památky byly bezprostředně promíchány s památkami antického porna, i když krom krom části pozdní antiky neumíme rozlišovat spolehlivě. Obojí má své místo na světě, ale jde o velice různé kategorie.
80kuriosa/folder.png Zvláštnosti
Volné pro nekomerční použití