Dionýsos mezi satyry a mainádami. Černofigurová malba na kratéru z jkonce archaické doby, -500 až -490. Malíř Louvru, C 11287. Archeol. muzeum v Agrigentu. Inv. R. 143.
121009.jpg
Jméno: 121009 Autor: zk