Odysseus s kamarádem vypichují obrovi Polyfémovi v jeho jeskyni jeho jediné oko - a on se tváří, jako by jim pomáhal, aby se dobře trefili. To vše na vázové malbě z pozdně archaické doby. Museum v Argu.
Argm09.jpg
Jméno: Argm09 Autor: zk