Tři muži rozmlouvají mezi dvěma sfingami. Černofigurová malba na attickém kratéru, -540 až -520, Malíř Louvru F 2. Nález z pohřebiště v Agrigentu. Archeol. muzeum v Agrigentu.
121058.jpg
Jméno: 121058 Autor: zk