Attická černofigurová pohřební amfora, Perseus a Minotauros, dole Gorgó, -620 / -610. Nález: Athény. "Malíř Nessos". Nár. archeol. museum v Athénách, N. 1002.
102986.jpg
Jméno: 102986 Autor: zk