Sochy antické, včetně reliéfů, velkých bronzů a větších terakot !!
10arch/folder.png Sochy archaické !
-7. a -6. století, někdy i začátek -5. st.
Rozčleněné tematicky.
20klas/folder.png Sochy a reliéfy z klasické doby, včetně jejich antických kopií !
Dále členěno:
Kasické sochy.
Klasické reliéfy a sochařské stavební díly.
Hellénistické a římské kopie klasických soch a reliéfů.
30hel/folder.png Sochy a reliéfy z hellénistiické doby, včetně jejich antických kopií !
Nezávisle na materiálu.
Hellénistické kopie klasických soch jsou ve složce klasické doby.
40rom/folder.png Sochy z římské doby !
Řecké, římské i jiné; nezávisle na materiálu.
Římské kopie starších soch jsou ve složkách klasické a hellénistické doby.
Volné pro nekomerční použití