Sochy z římské doby !
61rom/folder.png Sochy z římské doby I- spíše ranější
Řecké, římské i jiné; nezávisle na materiálu.
Římské kopie starších soch jsou ve složkách klasické a hellénistické doby.
62rom/folder.png Sochy z římské doby II, spíše pozdější
Řecké i římské, nezávisle na materiálu.
Římské kopie starších soch jsou ve složkách klasické a hellénistické doby.
75rom/folder.png Opravdu římské sochy a reliéfy z římské dobym, "římský porttrét"
Jsou z Říma a většinou jsou římské i tematicky;
většina z nich není řeckému umění polatná jinak než kánonem zobrazení.
70romr/folder.png Reliéfy z římské doby
80gal/folder.png Plastiky z římsko-galské doby
Galské reliéfy a votivní dřevořezby z doby konce antiky.
Galské bronzy jsou ve složce drobných bronzů doby římské.
(V Řecku by jejich výtvfarnou analogií byly věci z geometrické doby, tedy mnohem starší.)
Volné pro nekomerční použití