Sochy a reliéfy z hellénistiické doby, včetně jejich antických kopií !
50helen/folder.png Sochy a reliéfy z hellénistické doby
Nezávisle na materiálu.
51helarch/folder.png Sochy a reliéfy z hellénistické doby, které jsou záměrně archaizující
Nápodoba nebo renesance archaického i klasického stylu je v hellénistické době docela oblíbená.
55kophell/folder.png Antické (hlavně římské) kopie hellénistických soch
Nezávisle na materiálu.
Volné pro nekomerční použití