Sochy archaické !
10korai/folder.png Archaické sochy - koré
Sochy dívek, většinou v souvislosti s chrámy Artemidy a Athény, nebo v souvislosti s Persefonou.
20kouroi/folder.png Archaické sochy - kúros (kouros)
Sochy mladíků, většinou v souvislosti s chrámy Apollóna (někdy i Artemidy) nebo náhrobní.
Klidný výraz, ruce podél těla, mírně nakročená levá noha - egyptský vliv v Řecku.
Často jakési zasněné vnitřní soustředění.
Obličej, svaly i pohlaví v klidu, ale s jasným vědomím, že nic z toho není z nemohoucnosti.
Možná jako podoba lidské odpovědi Apollónovi.
25kouroip/folder.png Polotovary kúrů
Polotovar udělali už v lomu. Někdy se najdou přímo v lomu, jindy po cestě, nebo na místě určení.
50sochy/folder.png Archaické sochy obecně (krom zvláštních kategorií, které jsou zde vedle)
Sochy nezávisle na materiálu, pokud nejsou úplně maličké nebo zde nejsou zařazeny jinde. Kouroi a kórai jsou zlvášť.
60tymp/folder.png Archaické sochy a reliéfy z průčelí staveb, náhrobků a z chrámových obkladů, vlysů
Většinou bojové a mythologické výjevy.
80sokly/folder.png Podstavce archaických soch
Socha potřebuje fundament (i když není římská, kde fundatio musí mít všechno). Občas tam bývá juméno dárve nebo i sochaře.
70replik/folder.png Pozdější repliky archaických soch
Na rozdíl od pozdější mánie po slavných uměleckých dílech jde spíše o kultické přejímání.
Volné pro nekomerční použití