Reliéf na podstavci náhrobního kúra na hrobě atleta. Pentelský mramor, -510 /-500. Nález: Kerameikos v Athénách (u Themistokleiových hradeb). Nár. arch. museum v Athénách, N. 3476.
102585.jpg
Jméno: 102585 Autor: zk