Reliéf na podstavci náhrobního kúra, snad na hrobě atleta: šest atletů. Pentelský mramor, kolem roku -510. Nález: Kerameikos v Athénách (u Themistokleiových hradeb). Nár. archeol. museum v Athénách, N 3476.
102584.jpg
Jméno: 102584 Autor: zk