Terakotové ozdoby stavby. Syrakúsy, Via Minerva. -610 až -600. Archeol. muzeum v Syrakúsách.
121419.jpg
Jméno: 121419 Autor: zk