Terakotové ozdoby střechy. Syrakúsy, Via Minerva. -610 až -600. Archeol. muzeum v Syrakúsách.
121415.jpg
Jméno: 121415 Autor: zk