Terakotové ozdoby střechy. Syrakúsy, Via Minerva. -610 až -600. Archeol. muzeum v Syrakúsách.
121413.jpg
Jméno: 121413 Autor: zk