Torzo reliéfu bohyně, prý s rysy Héry. Fragment metopy z Athénina chrámu na akropoli v Mykénách, vápenec, asi korintská práce, -630 / -620. Nár. archeol. museum v Athénách, N. 2869.
081096.jpg
Jméno: 081096 Autor: zk